Data Engineering

Om optimaal gebruik te gaan maken van uw data zullen deze op een eenduidige manier toegankelijk moeten zijn. In een organisatie zijn over het algemeen meer gegevensbronnen aanwezig, zoals financiële gegevens, klantgegevens en transactiegegevens. Dit zijn meestal gestructureerde gegevens. Daarnaast zijn er vaak ook ongestructureerde gegevens aanwezig, zoals e-mails, reviews of foto’s. Dit zijn ongestructureerde data.

De ruwe data, zoals die uit een systeem komen, worden opgeslagen in een data lake. Deze data worden daarna op een eenduidige manier bewerkt en getransformeerd naar data die gebruikt kan worden voor analyses of rapportages. Dit kan geheel geautomatiseerd plaatsvinden op regelmatige tijdstippen of zelfs live.

Brand Hop Data Intelligence ondersteunt u bij het inrichten van een geautomatiseerde data pipeline. Dit kan zowel een lokale oplossing zijn als in de cloud, waarvan Microsoft Azure en Google Cloud voorbeelden zijn.